zondag, april 16, 2006

Zwart de Willem.


 Willem de Zwart wordt tot de zogenaamde "nabloei" van de Haagse school gerekend, omdat hij deel uit maakte van een groep jonge kunstenaars die in het Haagse milieu rond 1885 een meer onafhankelijke richting insloegen